BRIS Barnens Rätt I Samhället

BRIS är är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation.
Arbetet kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Men BRIS uppdrag sträcker sig längre än så. Vi jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter. Med utgångspunkt från barnens berättelser driver vi opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och vi ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

RINGA, MEJLA ELLER CHATTA MED BRIS

Barn och unga kan ringa till vår telefon 116 111, skriva till mejlen eller i chatten på vår hemsida bris.se. Alla barn som hör av sig får prata med en utbildad och erfaren kurator.
Man får vara anonym och kuratorn har tystnadsplikt. Den som vill får prata med samma kurator flera gånger. Ibland behövs mer eller snabbare hjälp än vad vi kan erbjuda och då lotsar vi vidare till den hjälp som behövs här och nu. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen.

STÖD TILL VUXNA – OM BARN
Även vuxna kan få hjälp i frågor som rör barn genom våra sidor För vuxna -om barn, eller Bris vuxentelefon – om barn, 077-150 50 50. Hit kan vuxna ringa med frågor om egna eller andras barn. Samtalen besvaras av en kurator och det går att vara anonym.

VAD GÖR BRIS MER?
Bris använder sin samlade kunskap om barns och ungas situation för att på olika plan informera, påverka och skapa opinion i barnrättsliga frågor. Vi producerar också egna böcker, rapporter och filmer.

Brisakademin ger dig fördjupade kunskaper om barns rättigheter samt konkreta verktyg för hur du möter barn i behov av stöd. Vi pratar med barn och unga varje dag. Vår unika erfarenheten av samtal med barn är ett viktigt innehåll i alla våra föreläsningar och utbildningar.

Målgrupper
Vi vänder oss till vuxna som i sitt arbete eller engagemang möter barn och unga. Vi har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer.

Boka utbildning eller föreläsning
Vi erbjuder inspirationsföreläsningar och fördjupande utbildningar som uppdrag. Du kan även boka en plats i vårt öppna utbud via vårt kalendarium. Vi kan erbjuda alternativa upplägg i mån av tid. Kontakta oss för mer information.

Visa hemsidan