Djurens Rätt

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt.

 

Vad gör djurens Rätt

Djurens Rätt har funnits sedan 1882 och är idag Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation. Vi arbetar för alla de djur som lider i djurförsök, i livsmedelsindustrins djurfabriker, i burar på pälsfarmer och djur som på andra sätt utnyttjas av människor så att de inte får utlopp för sina naturliga beteenden.

Djurens Rätt är en uttalad antivåldsrörelse, eftersom vi anser att varken människor eller djur ska utsättas för våld. Vi vill genom demokratisk opinionsbildning, politisk påverkan och attitydförändring förverkliga vårt mål: ett samhälle som inte förtrycker djur. Vi verkar framförallt inom Sverige men samverkar med andra organisationer och nätverk internationellt och inom EU.

Vi är partipolitiskt obundna och organisationen är uppbyggd enligt klassisk folkrörelsemodell med lokalorganisationer som bas och en riksstämma som högsta beslutande organ. Riksstämman hålls vart annat år väljer en förbundsstyrelse som till sin hjälp har en riksorganisation med avlönad personal och nationella arbetsgrupper.

Vad tycker vi?

Djur är liksom människor kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Vi kan aldrig acceptera att man ser på djuren som varor, som ting för människor att utnyttja efter eget godtycke vi vill vara djurens röst i samhället och försvara deras rättigheter. Djurens Rätt är en icke-våldsorganisation som arbetar med demokratiska metoder och fredliga medel.

Lokalt och internationellt engagemang

Lokalorganisationerna, och enskilda medlemmar/sympatisörer, är de som bedriver merparten av kampanj- och informationsarbetet. Underlag och koordinering av kampanjerna samt framtagande av vetenskapligt underbyggda rapporter sköts framför allt av riksorganisationen.

Vi arbetar även utanför landets gränser. Ett viktigt arbete är att försöka påverka politiker inom EU för att få till stånd ett bättre djurskydd. Detta gör vi genom gemensamma kampanjer i Europa och lobbying, bland annat via organisationen Eurogroup for Animals, där vi är medlemmar. Djurens Rätt är också medlem i bland annat European Coalition to End Animal Experiments och Fur Free Alliance.

Stöd oss

Vi är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt.

Visa hemsidan