Nätverket Österlen

Om Nätverket Österlen för företag som vill verka på och omkring Österlen

Målsättning
Nätverket Österlens målsättning är att ge lokalt baserade företag möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter och skapa kontakter under trivsamma former. Vi är nu inne på elfte året och vet att det finns ett stort intresse för ett företagsnätverk i regionen.

Stort intresse för Nätverket Österlen

Ett medlemskap i Nätverket Österlen är ett utmärkt tillfälle att på ett smidigt sätt komma såväl samarbetspartners och leverantörer som kunder mer in på ”livet”. Du har alla möjligheter att knyta nya och vårda redan befintliga affärsrelationer. Du kommer säkerligen att få stor glädje av den mångfald av kunskap som finns tillgänglig på nära håll. Mycket närmare än du skulle kunna föreställa dig! Nya idéer ger mer kundanpassade produkter och därigenom fler kunder.

Starkt företagande i regionen
Nätverket Österlen skall främja affärer för företag som verkar eller vill verka på Österlen. Allt skall ske under lättsamma former. Det övergripande målet är att verka för ett starkare företagande kring och i Österlenregionen, samt att genom ekonomisk sponsring och utbildande verksamhet stötta lokala idrottstalanger.

Visa hemsidan