Företagarna i Simrishamn på Österlen

Cimbrishamns Företagare och Hantverksförening startade 1847 och hette då Cimrishamns Fabriks o hantverksförening, som senare ändrades till Företagarna i Simrishamn.

Vi är en förening som är till för att du som företagare skall lära känna andra företagare och i och med detta skapa nyttiga kontakter.

Tillsammans gör vi besök på olika företag, för att se hur andra har det. Men vi behöver också allt stöd för att utveckla dessa tankegångar. Alla idéer om olika aktiviteter eller besök på ett företag beaktas varsamt.

Självklart vill vi också vara med och påverka möjligheterna för företag att etablera sig här i Simrishamns kommun.

Tillsammans är man starkare.

Historia
Efter skråväsendets upphävande, bildades ”Cimrishamns Fabriks o hantverksförening” 1874.  Den 22 dec. 1846 hade kongl. Majt:s nådiga fabriks- och hantverksordning utfärdats. Den föreskrev, att föreningar skulle bildas, med uppgift att övervaka ordning o reda inom hantverket. Mästare hade skyldighet att ansluta sig till föreningen och lämna uppgifter om sina anställda. Den 16 juni 1847 kallade magistraten till möte med fabrikörer och hantverksmästare. Till föreningen första ordförande utsågs gaverifaktron N.P. Erhnberg.  För vidare historik hänvisas till föreningens sekelkrönika av år 1947, vilket kan beställas genom hänvändelse till nuvarande styrelse.

Visa hemsidan