Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet

Sällskapet bildades i Lund den 5 juni 1982. Det började som en proteströrelse i syfte att rädda Piratens rivningshotade barndomshem, stationshuset i Vollsjö. Den striden förlorades dessvärre – en tidig sommarmorgon 1983 revs under stort hemlighetsmakeri stationshuset. Sällskapet gick dock stärkt ur striden och har idag vuxit till Sveriges största litterära personsällskap med ca 3 500 medlemmar.

fritjov nilson Piraten Sällskapet hotell_svea_österlen

Om Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet

Sällskapets uppgift är att främja intresset för och forskningen om Fritiof Nilsson Piratens person och gärning samt att verka för ny utgivning av hans litterära verk. Detta sker bland annat på följande sätt:

  • Ekonomiskt stöd till forskningsprojekt kring Fritiof Nilsson Piratens författarskap.
  • Årsbok. Den senaste gavs ut november 2014.
  • Piratenmuseet i Vollsjö, som bl a innehåller en utställning om författarens liv och verksamhet.
  • Piratendagen, då Piratenpriset delas ut.
  • ”Goettemidda med Piraten.” En litterär och musikalisk matiné som hålls en sommareftermiddag vid Piratenmuseet.
  • Födelsedagskalaset” med symposium i nära anslutning till Fritiof Nilsson Piratens födelsedag den 4 december.
  • 2003 bildade Sällskapet FNP Förlags AB som skall svara för nyutgivning av Fritiof Nilsson Piratens verk.
  • Från och med 2004 svarar Piratensällskapet för utdelningen av Piratenpriset.

Om Fritiof Nilsson
Advokaten som blev författare, Piraten som blev legend…  Nils Fritiof Adam Nilsson, sedan ungdomen kallad Piraten, var född den 4 december 1895 och dog den 31 januari 1972. Han var son i stinsfamiljen i Vollsjö, en ”vanartig son” skrev han senare. Han gick på Katedralskolan i Lund, blev ombedd att sluta, och på läroverket i Ystad, där han blev relegerad.  Tog studenten som privatist i Kristianstad en termin före sina tidigare kamrater. Han läste i Lund och blev jur.kand 1918. Under 1920-talet var han advokat i Stockholm och Tranås – en duktig sådan och en glad sällskapsbroder. Han samlade material och började skriva.

Som historieberättare var han en legend sedan lundatiden. Han debuterade 1932 med Bombi Bitt och jag. Boken blev succé och Piraten författare. Han blev berömd och älskad över hela landet, och han var mycket skånsk. Han bodde på Sergels väg i Malmö och om somrarna på Kivik, där han står staty (rest av Piratensällskapet).  I Ravlunda på Österlen ligger han begravd under en vida berömd gravsten. Inskriptionen lyder:  ”Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 jan. 1972. ”  Han sa: ”Det finns ingenting, som inte hänt, men mycket som inte berättats.”

Visa hemsidan